25 85 39 32      mail@odense-skolevogn.dk
Odense Skolevogn logo

Praktiske oplysninger

Lovkrav, vejledning og praktisk information.

Javed i skolevognen

Mit mål er, at du består teori- og køreprøven første gang. Har du brug for mere teoriundervisning end lovkravet, tilbyder jeg selvfølgelig supplerende teorilektioner til du består – det koster ikke ekstra!

Det er dog et lovkrav, at man får teorilektionerne i den rigtige rækkefølge, da det, man lærer i en teorilektion, skal øves i den efterfølgende praktiske lektion. Det er derfor vigtigt at møde op til alle teorilektioner, da teori og praktisk øvelseskørsel skal passe sammen.
 

Lovkrav

For at få kørekort til personbil (B-kørekort), skal du minimum gennemgå 53 lovpligtige lektioner á 45 minutter (Lovpakken). Lovkrav påkræver 29 teorilektioner, 4 lektioner på lukket øvelsesplads, 16 kørelektioner på vej samt 4 lektioner på køreteknisk anlæg. Rigspolitiet opgiver dog dette, som et minimum, og at der kan påregnes ekstra lektioner. Du kan indstilles til køreprøve, når alle krævede færdigheder er opnået. Læs om pris og øvrige udgifter her.
 

Tag kørekort som 17-årig

1. januar 2017 startede en forsøgsordning, hvor du som 17-årig kan tage kørekort, og derefter køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager, til du fylder 18 år. Du må starte 3 måneder før din 17 års fødselsdag, dog må du tidligst gå til teoriprøve 1 måned før, du fylder 17 år, og den praktiske prøve må tidligst aflægges på din 17 års fødselsdag. Først når du er fyldt 18 år, må du køre bil alene. Læs mere om regler og betingelser på Sikker Trafik.
 

Dit kørekort – dit ansvar

Det er stort ansvar at sætte sig bag rattet i en bil. Det kræver flere års erfaring og rutine at blive en god billist, derfor er det ikke kun nok at kunne færdselsreglerne. Nye billister har en markant højere uheldsrisiko end erfarne bilister. Er du ny billist, er det derfor særligt vigtigt, at du er forsigtig i trafikken og sørger for at få sikker rutine bag rattet. (fra sikkertrafik.dk).

Det koster nu også en bøde på 1.500 kr. plus 500 kr. til Offerfonden samt et klip i kørekortet, hvis du bruger håndholdt mobiltelefon i bilen. Udover mobiltelefonen gælder de nye regler også andre former for håndholdt teleudstyr og kommunikationsapparater som f.eks. håndholdt GPS og iPad m.m. (fra fdm.dk).
 

Generhvervelse af kørekort

Har du fået en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet, skal du op til kontrollerende køreprøve, hvilket består af en teoriprøve og en praktisk prøve.

Hvis du har mistet dit kørekort på grund af promillekørsel, skal du desuden gennemføre et ANT-kursus (Alkohol, narko og trafik), før du kan gå op til den kontrollerende køreprøve. Du kan tidligst begynde kurset 3 måneder, før din frakendelse udløber.
 

Kørselsforbud

Du kan risikere at få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret. Denne tidsperiode efter erhvervelse af kørekort er en prøvetid. Der stilles i dette tidsrum strengere krav til førstegangserhververe af kørekort end til kørekortindehavere, der har haft kørekort i længere tid. Et kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Kørselsforbud betyder, at du stilles som om, du aldrig har bestået køreprøven. Inden du kan få førerretten igen, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende teoriprøve og en praktisk prøve. Først derefter må du køre bil igen (fra politiet.dk).
 

Læs mere om blandt andet lovkrav, forsikringer samt online teoriprøve hos kørekortportalen.dk og mange gode råd og viden hos sikkertrafik.dk.
Til top